Học tiếng Hàn ngữ pháp 네요

8.-네요 Dùng khi nói đến một sự thực mà mình mới được biết với sự biểu lộ thái độ cảm thán ,ngạc nhiên hoặc là khi nói đến một sự việc mà bây giờ mình mới đuwocj trực tiếp trải qua kinh nghiệm nên bây giờ mới biết .Chủ yếu chỉ dùng trong văn nói Đọc thêm »

Học tiếng Hàn giao tiếp – học cách hỏi tuổi tiếng Hàn

Anh bao nhiêu tuổi ? 몇 살입니까? Có chi phiền nếu cô cho biết tuổi của cô không ? 나이를 말씀해 주시겠습니까? Anh bao nhiêu tuổi, nếu tôi được phép hỏi ? 실례지만, 나이가 어떻게 되죠? Tôi thắc mắc không biết cô ấy khoảng bao nhiêu tuổi ? 그녀는 몇 살이나 됐을까? Tôi ở lứa Đọc thêm »