Những từ vựng tiếng Hàn chủ đề phó từ

>> Xem thêm: Những điều cần lưu ý khi học tiếng Hàn cao cấp 1 비로소 Đến tận lúc đó 암의 무서움을 비로소 알았어요. 2 비록 Mặc dù 그 차는 비록 오래되었지만 아직도 잘 달려요. 3 살짝 Nhẹ nhàng 야채를 살짝 데치세요. 4 손수 Trực tiếp làm 집에서는 손수 요리를 해서 드십니까? 5 수시로 Thường xuyên Đọc thêm »

Những từ vựng tiếng Hàn thường gặp nhất

Cách đây vài năm, Viện Nghiên-cứu Quốc-gia về tiếng Hàn-Quốc (National Institute of Korean Language, 국립국어원) đã công-bố danh-sách 6000 từ thường gặp nhất . Những từ này được sắp-xếp thứ-tự dựa theo tần-số xuất-hiện và độ phức-tạp (độ khó hiểu về nghĩa) nên bạn chỉ cần biết một số ít từ thì đã có Đọc thêm »