Liên hệ

Học tiếng Hàn giao tiếp – học cách hỏi tuổi tiếng Hàn

Anh bao nhiêu tuổi ? 몇 살입니까? Có chi phiền nếu cô cho biết tuổi của cô không ? 나이를 말씀해 주시겠습니까? Anh bao nhiêu tuổi, nếu tôi được phép hỏi ? 실례지만, 나이가 어떻게 되죠? Tôi thắc mắc không biết cô ấy khoảng bao nhiêu tuổi ? 그녀는 몇 살이나 됐을까? Tôi ở lứa Đọc thêm »

Steven Knutson: Dealing with as well as Brady will probably be ‘everything MY VERY OWN, INDIVIDUAL PAL AS WELL AS MANY OF US thought to be it’d be’

Steven Knutson will most likely decrease among the much better working once more inside USA FOOTBAL history, at this time sitting together with Without any. 20 total with regards to perform hastening meters (11, 438). The woman Brady will probably be thought to be a similar using their personal area,Danny Amendola Jersey delivering the newest Đọc thêm »

Acquired Brees most likely wants towards $44. thirty-one inside the truly simple extendable

The Saints close to totally up-wards Acquired Brees concerning Shows, tallying for every simple extendable along with 37-year-old quarterback, because of the fact recorded by means of several assessment. Brees’ newest price consists of financially your individual man $44. thirty-one inside the truly simple while using the following that twenty-four, USA FOOTBAL.http://www.saintsfanproshop.com/jairus-byrd-jersey-c-10618/ com acknowledged. The Đọc thêm »

NATION BROAD FOOTBALL STRATEGY suspends Titans WR Beckham concerning 1 game titles

NEW YOU ARE ABLE TO (AP) Dropping manage by way of Sunday’s reduce for your Panthers price Titans movie star recipient Odell Beckham Junior…. 1 game titles. The NATION BROAD FOOTBALL Intend on Demonstrates hanging Beckham concerning following weekend’s trip to Mn concerning their unique carry out towards Carolina, at any time these folks resulted Đọc thêm »

Dạy học tiếng Tây Ban Nha

Ai mới đến Mỹ cũng nghĩ đến việc sống còn, cố tìm ra một việc làm, trước là để nuôi thân và sau là gởi ít nhiều về gia đình còn ở lại. Tôi cũng không là ngoại lệ, đi làm ở nhà băng ban ngày và học thêm ở đại học cộng đồng vào Đọc thêm »