Kim loại đồng là gì ? tính chất thế nào ?

Kim loại đồng vật liệu thông dụng từ xa xưa, kim loại dẻo có độ dẫn điện và dẫn nhiệt cao. Đồng nguyên chất mềm và dễ uốn nó cũng là thành phần của nhiều kim loại khác nhau.

dong-thanh-cai

Đồng, bạc và vàng đều nằm trong nhóm 11 của bảng tuần hoàn nên chúng có nhiều thuộc tính giống nhau: 1 electron trong phân lớp s1 nằm trước nhóm d10 và được đặc trưng bởi tính dẻo và dẫn điện cao. Các orbital được lấp đầy các electron trong các nguyên tố này không đóng góp nhiều vào các tương tác nội nguyên tử,  ảnh hưởng bởi các electron phân lớp s thông qua các liên kết kim loại.

Đồng thanh cái tìm thấy đồng tự nhiên hoặc trong dạng khoáng chất. Đồng tự nhiên là một dạng polycrystal, với các tinh thể riêng lẻ lớn nhất đã được ghi nhận có kích thước 4,4×3,2×3,2 cm.  Có nhiều dạng khoáng chứa đồng như cacbonat azurit (2CuCO3Cu(OH)2) và malachit (CuCO3Cu(OH)2) là các nguồn để sản xuất đồng, cũng như là các sulfua như chalcopyrit (CuFeS2), bornit (Cu5FeS4), covellit (CuS), chalcocit (Cu2S).

Đồng là nguyên tố vi lượng rất cần thiết cho các loài động, thực vật bậc cao. Đồng được tìm thấy trong một số loại enzym quan trọng và ứng dụng trong nhiều thành phần khác nhau, sử dụng đồng mang lại nhiều tính năng và ứng dụng.

Xem thêm copper metal

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *