Học tiếng Hàn ngữ pháp 네요

8.-네요
Dùng khi nói đến một sự thực mà mình mới được biết với sự biểu lộ thái độ cảm thán ,ngạc nhiên hoặc là khi nói đến một sự việc mà bây giờ mình mới đuwocj trực tiếp trải qua kinh nghiệm nên bây giờ mới biết .Chủ yếu chỉ dùng trong văn nói
Mẫu
A/V- 네요
N – (이) 네요
Chú giải
1. Khi nói đến một sự thức mà mình mới được biết với sự biểu lộ thái độ cảm thán , ngạc nhiên có thể thay thế = -군요

>> Xem thêm: Vui học tiếng Hàn
어머, 머리를잘랐네요
Ôi , đã cắt tóc rồi à
오늘날씨가참춥네요
Thời tiết hôm nay lạnh quá nhỉ
2. Thể hiện một sự đồng tình khi nghe ý kiến của người khác và ý kiến của người nói đó cũng giống ý kiến của mình
(Trên đường đi )
오늘길이복잡하지요?
Hôm nay đường đông quá pải ko ?
네, 복잡하네요
Vâng ,đông thật đấy
* Nếu tình huống của các câu hội thoại trên khác đi thì ko thể dùng -네요 được .Ví dụ như họi thoại sau đây là ko đúng
(khi nói chuyện về bộ pim đã xem hôm qua )
그드라마재미있었지요
Bộ phim đấy hay chứ ?
네, 정말재미있네요 (x)

VÂNG ,đúng là hay thật (sai)
Chú ý : -네요 chỉ đc dùng khi nói chuyện về sự trải nghiệm trực tiếp và cảm xúc ngạc nhiên , cảm thán có ở ngay lúc bấy giờ

__________________
널미워요

9. -기가무섭게

sự việc ở vế câu trước vừa mới kết thúc thì xuất hiện ngay sự việc ở vế câu sau .Có thể coi -기기무섭게 là mức độ nhấm mạnh cửa -자마자 – ngay lập tức ,tức thì

>> Xem thêm: Nên hay không nên học tiếng Hàn

Chú Giải :
Thường vế câu sau đc dùng ở thời quá khứ .Nhấn mạnh khoảng cách giữa các sự việc ở vế trước và vế sau là rất ngắn Sự việc ở vế sau tích cực hay ko ,ko quan trọng nhưng ko phù hợp nếu vế câu sau có thể hiện thái độ , ý chí nào đó
지하철이오기가무섭게사람들이타기시작했다
Ngay khi đoàn tàu vừa đến thì người ta bắt đầu lên tàu

__________________
널미워요

thay đổi nội dung bởi: swallow, 02-03-08 lúc 02:52 PM.

10. -을/를기다렸다는듯이
Sự việc ở vế câu trước vừa mới kết thúc thì xuất hiện ngay sự việc ở vế câu sau .Là mức độ nhấn mạnh của -자마자 ngay lập tức ,giống như là .chỉ chờ có
Chú Giải :
Ổ vế câu sau ko thể xuất hiện thời tương lai .Có cảm giác như là để sự việcc ở vế câu sau có thể xuất hiện đc thì đã rất mong chờ sự việc ở vế trc .Chính vì thế những việc tiêu cực ko xuất hiện ở vế câu sau đc
지하철이오기를기다렸다는듯이사람들이타기시작했다
Người ta đã bắt đầu lên tàu ngay lập tức giống như là chỉ chờ đoàn tàu đến

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *