Học tiếng Hàn giao tiếp – học cách hỏi tuổi tiếng Hàn

Anh bao nhiêu tuổi ?
몇 살입니까?

Có chi phiền nếu cô cho biết tuổi của cô không ?
나이를 말씀해 주시겠습니까?

Anh bao nhiêu tuổi, nếu tôi được phép hỏi ?
실례지만, 나이가 어떻게 되죠?

Tôi thắc mắc không biết cô ấy khoảng bao nhiêu tuổi ?
그녀는 몇 살이나 됐을까?

Tôi ở lứa tuổi hai mươi.
20 대입니다.

Tôi vừa qua độ tuổi hai mươi.
20 대 초반입니다.

Tôi gần ba mươi tuổi.
20 대 후반입니다.

>> Xem thêm: Học tiếng Hàn miễn phí – tại sao không?

Tôi đã ngoài sáu mươi.
60 이 넘었습니다.

Tôi được ba mươi tuổi hôm tháng chín vừa qua.
지난 9월에 막 30살이 되었습니다.

Đứa trẻ lên mười.
그 애는 10살입니다.

Ông ấy đã gần tám mươi.
그는 팔십에 가깝습니다.

Cô ấy chỉ mới mười bảy.
그녀는 겨우 열 일곱 살입니다.

Bằng tuổi nhau, chênh lệch tuổi tác
동갑일 때, 나이 차이가 날 때

Tôi vừa bằng tuổi anh.
저는 당신과 동갑이에요.

Tôi bằng tuổi anh, hai mươi.
저도 당신과 같이 20살이에요.

Họ bằng tuổi nhau.
그들은 나이가 같아요.

Chúng tôi cùng tuổi.
우린 동갑이에요.

Chồng tôi kém tôi 2 tuổi.
남편은 저보다 두 살 연하입니다.

Anh ấy lớn hơn tôi 3 …

— Nguồn Internet —

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *