Những cấu trúc đuôi trong giao tiếp tiếng Hàn – Ngữ pháp tiếng Hàn

1. 잖아(요) : là đuôi từ kết thúc câu mang nghĩa xác nhận một vấn đề mà cả người nghe và người nói đều biết “Không phải là…”, “Sự thật là…”, “Như bạn thấy đấy…”. -잖아(요) cũng được sử dụng để đưa ra lý do cho một vấn đề nào đó. Cấu trúc: – Tính từ/Động Đọc thêm »

Học ngữ pháp tiếng Hàn – mẫu câu “giống như…”

Học tiếng Hàn – Các mẫu câu tiếng Hàn cơ bản  Danh từ + 같이/처럼 (giống như + danh từ) và Danh từ + 같이/처럼 보이다 (trông giống như + danh từ) 1. 저 아이는 어른같이 말해요. Thằng bé nói chuyện như người lớn vậy. 2. 이 교수님처럼 유명하고 싶어요. Tôi muốn nổi tiếng như giáo-sư Đọc thêm »

Những từ vựng tiếng Hàn chủ đề phó từ

>> Xem thêm: Những điều cần lưu ý khi học tiếng Hàn cao cấp 1 비로소 Đến tận lúc đó 암의 무서움을 비로소 알았어요. 2 비록 Mặc dù 그 차는 비록 오래되었지만 아직도 잘 달려요. 3 살짝 Nhẹ nhàng 야채를 살짝 데치세요. 4 손수 Trực tiếp làm 집에서는 손수 요리를 해서 드십니까? 5 수시로 Thường xuyên Đọc thêm »